بیشتر روایات پیاده روی اربعین در کامل الزیارات آمده است

  • ۱۱۳

🔻آیت الله محسن فقیهی:
بیشتر روایات پیاده روی اربعین در کامل الزیارات آمده است

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: باید دانست برای رسیدن به اقتضای عمل صالح از آن مراقبت کرد و آداب و شرایط آن عمل را به خوبی رعایت کنیم. مثلاً برای رسیدن به برکات مادی و معنوی زیارت #اربعین۱۴۰۲ می بایست مراقبت کرد که در این مسیر از غیبت کردن، دروغ گفتن، افترا زدن به دیگران، نگاه به نامحرم و سایر گناهان اجتناب شود.