انتقال محتوی کانال از تلگرام به پیام رسان های داخلی

  • ۷۲۱

برای انتقال محتوی کانال از تلگرام به پیام رسان های داخلی چه کار باید کرد

نکات مهم در تبلیغات هیئت

  • ۸۵۴

برای تبلیغات هیئت چه نکاتی را باید رعایت کرد

 

طرح ختم صلوات

  • ۱۱۷۲

طرح پوستر ختم صلوات را پرینت کرده در ساختمان محل سکونت، کار، مساجد و غیره نصب کنید.

دانلود پوستر در اینجا

پوستر طرح ختم صلوات