انتقال محتوی کانال از تلگرام به پیام رسان های داخلی

  • ۶۶۲

برای انتقال محتوی کانال از تلگرام به پیام رسان های داخلی چه کار باید کرد

نکات مهم در تبلیغات هیئت

  • ۷۴۸

برای تبلیغات هیئت چه نکاتی را باید رعایت کرد

 

طرح ختم صلوات

  • ۱۰۸۸

طرح پوستر ختم صلوات را پرینت کرده در ساختمان محل سکونت، کار، مساجد و غیره نصب کنید.

دانلود پوستر در اینجا

پوستر طرح ختم صلوات