برای انتقال محتوی کانال از تلگرام به پیام رسان های داخلی چه کار باید کرد