ای قدس! ظهور مُنتَظر نزدیک است

  • ۷۳

📍یا صاحب الزمان .عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف. 💛

«ای قدس! ظهور مُنتَظر نزدیک است
خورشید دمیده و سحر نزدیک است
شاعر: رضا اسماعیلی