روضه خوانی کربلایی محمدحسن قلعه نویی
 

مجمع الذاکرین استان های کرمانشاه ، همدان ، مرکزی 1398